fbpx

Informacje o inwestycji

Opis techniczny
inwestycji

Konstrukcja budynku

// Budynki są projektowane w technologii tradycyjnej jako dwukondygnacyjne, z poddaszem użytkowym.
// Ławy fundamentowe, stopy fundamentowe pod słupami – żelbetowe.
// Ściany fundamentowe zewnętrzne – z bloczków betonowych ocieplonych płytami styropianowymi 15 cm.
// Ściany wewnętrzne konstrukcyjne i ścianki działowe – z pustaków ceramicznych.
// Stropy nad przyziemiem – typu FILIGRAN.
// Wieńce, belki i słupy konstrukcyjne – żelbetowe.
// Nadproża – prefabrykowane i żelbetowe.
// Schody wewnętrzne o konstrukcji żelbetowej.
// Kanały dymowe, spalinowe i wentylacyjne – z elementów prefabrykowanych typu Schiedel.
// Dach dwuspadowy o symetrycznie nachylonych połaciach o konstrukcji drewnianej, impregnowanej.
// Pokrycie połaci dachówką cementową BRAAS.
// Rynny i rury spustowe – PCV, wybranego systemu.
// Wyłaz dachowy – drewniany typu VELUX.
// Stopnie i ławy kominiarskie – wg rozwiązania systemowego.

Standard wykończenia

// Drzwi zewnętrzne wejściowe drewniane.
// Wrota garażowe typu HORMANN – segmentowe z napędem elektrycznym-sterowane pilotem.
// Okna – PVC szklone szybą zespoloną.
// Parapety zewnętrzne.
// Posadzki parteru i poddasza – styropian, jastrych cementowy.
// Tynki: ściany i sufity w pomieszczeniach mieszkalnych – tynki gipsowe III kategorii, ściany i sufity w garażu – tynk cementowo-wapienny III kategorii, ściany łazienek – tynk cementowo-wapienny III kategorii.
// Kratki wentylacyjne i drzwiczki rewizyjne – wg rozwiązań systemowych.
// Drzwi wewnętrzne w części mieszkalnej do garażu.

Elewacje

Elewacje budynków z cienkopowłokowych tynków strukturalnych na siatce.
Balustrady balkonów – stalowe ocynkowane, malowane.

Instalacje sanitarne

Ilość i lokalizacja elementów grzewczych oraz podejść do odbiorników sanitarnych zgodna ze szczegółowym projektem technicznym.

Instalacje wodno-kanalizacyjne

// Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej obejmuje wykonanie kompletnego rozprowadzenia pionowego i poziomego prowadzonego w warstwach posadzki i w ścianach.
// Rurociągi z PCW z uszczelnieniami wewnętrznymi.
// Instalacja wody zimnej zasilana będzie przez przyłącze domowe z zewnętrznej sieci wodociągowej.
// Przyłącze wody zimnej zostanie wykonane z rury PE.
// Zestaw wodomierzy będzie umieszczony w garażu.
// Instalacja ciepłej wody użytkowej w oparciu o dwufunkcyjny, gazowy kocioł centralnego ogrzewania z zamkniętą komorą spalania, lub jednofunkcyjny z zasobnikiem ciepłej wody.
// Moc kotła i wydajność dostosowana do kubatury segmentu i projektowanego zapotrzebowania na ciepłą wodę.
// W zakresie prac „białego montażu” zostaną wykonane jedynie podejścia kanalizacyjne i wodociągowe do projektowanych przyborów.

Instalacje centralnego ogrzewania

// Źródłem ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania jest dwufunkcyjny, gazowy kocioł centralnego ogrzewania z zamkniętą komorą spalania.
// W budynkach przewiduje się ogrzewanie wodne pompowe, dwururowe z rozdziałem dolnym.
// Poziomy instalacji prowadzone będą w warstwach posadzki do rozdzielaczy strefowych.
// Piony i poziomy zostaną wykonane z rur PP, mocowane do ścian i stropów przy użyciu punktów stałych w formie obejmy.
// Na każdej z dwóch kondygnacji, na odejściu z pionów zastosowane zostaną rozdzielacze strefowe, z których będą zasilane poszczególne grzejniki.

Instalacje gazowa

Instalacja gazowa dla poszczególnych budynków składać się będzie z następujących elementów: szafki gazowej montowanej na budynku z kurkiem odcinającym sieć, licznika gazowego i reduktora.
Instalacja gazowa zostanie wykonana w całości z rur stalowych lub miedzianych.

Instalacje elektryczne

Ilość i lokalizacja gniazd do odbiorników elektrycznych oraz punktów oświetleniowych stropowych i wypustów kinkietowych zgodna z rysunkami projektu budowlanego.

Pomiar i przyłącze elektryczne

Pomiar energii elektrycznej bezpośredni, zlokalizowany zostanie w linii ogrodzenia w zestawie złączowo-kablowym.
W.L.Z dla budynku będzie przebiegać kablem prowadzonym od zestawu rozdzielczego składającego się ze złącza, tablicy głównej oraz tablicy pomiarowej do umieszczonej w rejonie wejścia głównego tablicy mieszkaniowej – rozdzielczej.

Instalacja elektryczna wewnętrzna

// Instalacja zasilająca zostanie wykonana z wyprowadzeniami kabli w puszkach.
// Instalacja oświetlenia zewnętrznego obejmować będzie oświetlenie podejść do budynku i garażu, wypusty dla oświetlenia zewnętrznego ogrodu.
// Instalacje elektryczne gniazdowe 1-fazowe 230V + 380V, kuchnia elektryczna, obwody zasilające odbiory technologiczne i ogólnego przeznaczenia (pomieszczenia ogólnoużytkowe, kuchnię, łazienkę, pomieszczenia techniczne, taras zewnętrzny, garaż).
// W łazienkach wykonana będzie instalacja łącząca wszystkie części przewodzące i szyną ochronną.

Instalacje teletechniczne

W budynkach projektuje się wykonanie instalacji teletechnicznych obejmujących: okablowanie do instalacji TV kablowej, okablowanie dla instalacji telefonicznej, okablowanie dla wykonania systemu instalacji domofonowej pomiędzy bramą a przedsionkiem wraz z domofonem.

Roboty zewnętrzne

// Nawierzchnia podjazdów i wjazdów do garaży z kostki betonowej.
// Droga osiedlowa w postaci ciągu pieszo – jezdnego o szerokości 7m i nawierzchni z kostki betonowej. Kanalizacja sanitarna z odprowadzeniem ścieków sanitarnych do sieci zbiorczej.
// Kanalizacja deszczowa – wody opadowe z dachów budynków oraz powierzchni utwardzonych odprowadzone będą do deszczowej sieci zbiorczej.
// Sieć wodociągowa projektowanego osiedla będzie zasilana z istniejącego wodociągu miejskiego.
// Przewiduje się nasadzenie trawy w miejscach przewidzianych w projekcie zieleni.

Już dziś możesz mieć
wymarzony dom!

 

Skontaktuj się
z nami.